το ημερολόγιο μας

Κυριακή, 30 Ιουνίου 2013

PASStresPASS 2013- antiracist festivalPerformers:

Abdul Hussain Nazari
Zacharia Khaksar
Omar Ouslim
Alphonso Thiaby
Malick Ndiaye
Hossain Hossaini
Konate Fusseynou
Rapael Max
Jemil Al Kourdi
Hamoud Al Kourdi
Eirini Nomikou
Manolis Grillakis
Teti Nikolopoulou
Despina Sofia Stamos
Tonia Prodromou
Panagiotis Andronikidis